Pogórze Środkowobeskidzkie

 
UWAGA ! W serwisie poajwiła się galeria zdjęć.

Pogórze Środkowobeskidzkie, rozciągające się na przedpolu Beskidu Niskiego, stanowi szerokie na kilkadziesiąt kilometrów pasmo wzgórz i kotlin śródgórskich. Rozciągnięty pomiędzy dolinami Dunajca na zachodzie i Sanu na wschodzie region jest najgęściej zaludnioną częścią polskich Karpat. 

Położenie: w południowej Polsce, w północno-wschodniej części Zewnętrznych Karpat

Roślinność: lasy bukowe i świerkowo -jodłowe z domieszką cisa i jawom; łąki, w dolinach rzek łęgi z topolą

Powierzchnia: 6425 km2 i wierzbą

Ludność: około 830 tys. 

Zwierzęta: dziki, zające, sarny, jelenie, orliki, myszołowy, kruki

Najwyższe wzniesienie: Dziady (664 m n.p.m.) 

Główne miasta: Biecz, Brzozów, Gorlice, Jasło, Jedlicze, Krosno, Rymanów,

Główne rzeki: Biała, Wisłoka, Wisłok, San Sanok, Zagórz

 
Statystyki serwisu zapewnia :
 

 

Copyright (c) 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone.